#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลแก่ประธานคณะกรรมการสถานขั้นศึกษาดีเด่น

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลแก่ประธานคณะกรรมการสถานขั้นศึกษาดีเด่น

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้อง 226 โดยมี คุณอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระราชวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ในการนี้

พระราชวัชราภรณ์ ได้เป็นเกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลประธานคณะกรรมการสถานขั้นศึกษาดีเด่น ให้กับ นายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล และ มอบโล่ประกาศเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ให้กับ คุณสมชาย ประสบเหมาะ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดี

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

สนับสนุนโดย

Related posts