#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – สภท.เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” (สสป.1) เป็นวันที่สอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เข้าใจถึงลักษณะการทำข่าวของสื่อมวลชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

กรุงเทพฯ – สภท.เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” (สสป.1) เป็นวันที่สอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เข้าใจถึงลักษณะการทำข่าวของสื่อมวลชน

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องแกรนด์พาโนรามา ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ – รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58 ปี) พร้อมด้วยนายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการ, น.ส.สุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการ และนายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ กรรมการ ร่วมให้การต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในการจัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 (สสป.1)

โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และประธานสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบคำถาม และการรับมือกับคำถามการตอบในสถานการณ์ปกติและในสภาวะวิกฤต” (ช่วงเช้า)

ต่อมาช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก น.ส.สุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการสมาคมฯ และผู้ดำเนินรายการ “เปิดโลกทีพีไอ สถานีสุวรรณภูมิ” และอดีตผู้ดำเนินรายการ “ห้องข่าวสุดสัปดาห์” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง TNN 24, และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติมาร่วมบรรยายให้กับผู้เข้าอบรมได้รับฟัง พร้อมทั้งเพิ่มมุมมองความคิดเห็นต่างๆ และได้รับเกียรติจากพี่น้องสื่อมวลชน มีณัฐนันท์ เต็มโชติโกศล ผู้ประกาศข่าวสถานีไทยรัฐทีวี, พรรณพิไล ปกกะหุต ผู้จัดรายการ “สุขหยุดโลก” ทางช่อง TNN 24, และ ศิดาพักตร์ ศักดิ์บุญญารัตน์ บก.ข่าวการเมือง TNN 24 รว่มให้สัมภาษณ์และให้คำแนะนำให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1″ (สสป.1) ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะอบรมทั้งสิ้น 4 วัน เริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน, วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน, วันอังคารที่ 6 ธันวาคม, และวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 รวม 4 วัน 4 สัปดาห์ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

#หลักสูตร”การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” (สสป.1)
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts