#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา แถลงปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติวันเด็กส่งเสริมการออกกำลังกายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา แถลงปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติวันเด็กส่งเสริมการออกกำลังกายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และและกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติ “ ปันน้ำใจเพื่อน้องพร้อมกันปั่น ” โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คณะครูเด็กนักเรียน เยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมการแถลงข่าว ที่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้มีการจัดนำกิจกรรมมอบรถจักยาน จำนวน 1,910 คัน และกิจกรรม บ้านลม ม้าหมุน รถไฟมหาสนุกและมีรถถัง จำนวน 3 คัน จากทหารบกสระบุรี มาให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมเล่นสนุกในวันเด็กแห่งชาติ และมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติ “ ปันน้ำใจเพื่อน้องพร้อมกันปั่น ” ให้เด็กนักเรียนและเด็กเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมปั่นรถจักรยาน ร่วมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการปล่อยตัวที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) แล้วร่วมกันปั่นจักรยานไปรอบในเขตพื้นที่เกาะเมือง โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและตำรวจท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกในการจัดพื้นที่เส้นการปั่นจักรยานดังกล่าว พร้อมจัดกำลังเทศกิจ จำนวนกว่า 40 นาย อำนวยความสะดวกและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามรูปแบบในแผนการบริหารจัดการกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กเยาวชนมีความสนใจในการใส่ใจเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้กับเด็กเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมะสนพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กเยาวชนพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

เดชา   อุ่นขาว   บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts