#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนแ่ต่งชุดไทยเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองปีที่ 31 ที่ UNESCO ยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนแ่ต่งชุดไทยเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองปีที่ 31 ที่ UNESCO ยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงแ่ต่งชุดไทยเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองปีที่ 31 ที่ UNESCO ยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก พร้อม่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเข้าชมการแสดง แสง เสียง เรื่อง “อโยธยาวิจิตร วัฒนธานี วิเทศ ไมตรี วีรกษัตริยชาติ” และถ่ายภาพในจุดเช็คอินงานมรดกโลก ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มาร่วมงานแต่งชุดไทย”ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองปีที่ 31 ที่ UNESCO ยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเข้าชมการแสดง แสง เสียง เรื่อง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts