#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผวจ.อยุธยา ลงพื้นที่เดินหน้าพัฒนาคลองเปรมประชากร ตามโครงการ “อยุธยาเมืองสะอาด”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ผวจ.อยุธยา ลงพื้นที่เดินหน้าพัฒนาคลองเปรมประชากร ตามโครงการ “อยุธยาเมืองสะอาด”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณหน้าวัดเปรมประชากร ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ ”อยุธยาเมืองสะอาด” และติดตามความความคืบหน้าการพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมกันกำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ และโยน EM บอล ลงในคลองเปรมประชากร เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ จากนั้น ได้ล่องเรือเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์บริเวณทั้งสองฝั่งคลองเปรมประชากร


นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า คลองเปรมประชากรแห่งนี้ มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร เริ่มต้นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงกรุงเทพมหานคร ตามแผนแม่บทการจัดโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร พ.ศ. 2562-2570 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการน้ำ การระบายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่คลองเปรมประชากร และโครงข่ายที่เชื่อมต่อกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย รวมถึงการฟื้นฟู และการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำตามโครงข่ายต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่คลองเปรมประชากรอยู่ในความรับผิดชอบ ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน ความยาว 8.8 กิโลเมตร โดยจังหวัดฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองฝั่งคลองทั้งในส่วนของการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในคลอง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการขุดลอกคลองบางกระสั้นที่เชื่อมต่อกับคลองเปรมประชากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยบูรณการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่น่ามอง ตามโครงการ “อยุธยาเมืองสะอาด” ซึ่งนอกจากคลองเปรมประชากร ยังได้มอบนโยบายให้ทั้ง 16 อำเภอ ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในภาพรวม โดยเฉพาะสถานที่ราชการ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts