#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สสส. สานพลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “อยุธยา…แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย” จัดทัพเครือข่ายสื่อมวลชน และ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะ ดึงอัตลักษณ์และคุณค่าของอยุธยา ลดพื้นที่เสี่ยง สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ต่อยอดเป็นข้อเสนอต่อจังหวัด ผลักดันสู่นโยบายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่ ‘เมืองสุขภาวะ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – สสส. สานพลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “อยุธยา…แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย” จัดทัพเครือข่ายสื่อมวลชน และ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะ ดึงอัตลักษณ์และคุณค่าของอยุธยา ลดพื้นที่เสี่ยง สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ต่อยอดเป็นข้อเสนอต่อจังหวัด ผลักดันสู่นโยบายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่ ‘เมืองสุขภาวะ’

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อยุธยา ซิตี้พาร์ค   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , เครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง – สถานีข่าว Cable Channel 37HD , บริษัท สินธิวา เคเบิลทีวี จำกัด , สถานีข่าวเอทีวีนิวส์ , สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายสุขภาวะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน (มรพ.) เปิดเวที “อยุธยา…แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย” ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน จ. พระนครศรีอยุธยา ได้มองภาพอยุธยาในวันนี้ เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาเมืองอยุธยา ให้เป็นเมืองสุขภาวะ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคม ที่ปลอดภัยจากอบายมุข และสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ การพนัน และอุบัติเหตุ
น.ส. รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก กล่าวว่า การสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักต่อสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ตนเอง เป็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ที่นำมาออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพได้
“สสส. ได้ทำงานขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนต่าง ๆ ร่วมกับพี่น้องประชาชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ เราพบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ในอีกด้านหนึ่งยังมีผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จากข้อมูลของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ในปี 2564

พบว่า พระนครศรีอยุธยามีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบดื่มหนักอยู่ร้อยละ 45.7 และดื่มประจำร้อยละ 38.2 โดยมักดื่มที่บ้าน-บ้านเพื่อนมากที่สุดร้อยละ 90.4 รองมาคือดื่มที่ร้านค้าและงานประเพณี-งานเลี้ยง-คอนเสิร์ต ที่น่าเป็นห่วงคือพบมีพฤติกรรม ‘การดื่มแล้วขับ’ ร้อยละ 31.5 ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางที่คร่าชีวิตคนหนุ่มสาววัยทำงาน อายุ 20-24 ปี เฉลี่ยปีละกว่า 40 ราย และส่วนใหญ่พบเป็นรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุ ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนสูบบุหรี่เป็นอันดับ 7 ในภาคกลาง พบผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 125,356 คน จากประชากรทั้งหมด 742,301 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 16.89 และยังพบว่ามีกลุ่มเด็กเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.10 เมื่อเทียบกับปี 2558 ทีมีเพียงร้อยละ 3.30 ด้วยความเชื่อผิด ๆ ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สารเสพติด และไม่มีอันตราย ขณะที่ปัญหาพนันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และหนี้ครัวเรือนของจังหวัดพบมีคนเล่นพนันร้อยละ 51.4 เป็นนักพนันหน้าเก่า 344,130 คน และ นักพนันหน้าใหม่ 3,322 คน โดยมีการยอมรับว่าเล่นพนันจนติดร้อยละ 38 ซึ่งข้อมูลทางสุขภาพและสังคมทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหาที่ผู้ที่จะมาแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ดีที่สุดก็คือ คนในชุมชน และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด โดย สสส. และภาคีเครือข่าย พร้อมเป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของจัหงวัด และชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข เฝ้าระวัง และป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของพระนครศรีอยุธยา การจัดเวทีในครั้งนี้จึงเป็นการปักธงชัยที่ดีในการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อจัดระบบการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ลดพื้นที่เสี่ยง เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ ด้วยการแสดงศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาจังหวัดดพระนครศรีอยุธยาสู่แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย เป็นเมืองสุขภาวะของทุกคน”น.ส. รุ่งอรุณ กล่าว


นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบทิศทางการขับเคลื่อน จ. พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์ มีความอยู่ดีกินดี มีผู้คนมาท่องเที่ยวอย่างสนุก และปลอดภัย ทุกชุมชนทุกส่วนงานต้องร่วมแรง ร่วมใจกันลดพื้นที่เสี่ยง สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ชูคุณค่าและอัตลักษณ์ของจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองสำคัญของประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้เป็นมรดกโลก เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอยุธยา และคนไทย แต่ด้วยการขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การไหลบ่าของอบายมุขต่าง ๆ ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่แล้ว อยุธยาได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในมิติสุขภาพและสังคมด้วย ตามมาตรการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ทั้งเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และการพนัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยายึดมั่นการทำงานตามนโยบายรัฐและเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเข้มงวด มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสังคม ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีการจัดการระบบการให้บริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง และเสริมความเข้มแข็งให้ภาคชุมชน และพร้อมที่จะเชื่อมประสานการทำงานกับ สสส. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุยาให้เป็นแดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ไร้อบาย ด้วยการขยายพื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสารสร้างสุข” นายกกชัยกล่าว


ด้าน นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์ ผู้บริหารสำนักข่าวเอทีวี นิวส์ และ บริษัท สินทิวา เคเบิล อยุธยา จำกัด ในฐานะตัวแทนสื่อมวลชน และสื่อท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าว่า “ความร่วมมือในการจัดเวทีเสวนา และระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อต้องการผลักดันให้เกิดการสานพลังความร่วมมือในภาคส่วนต่าง ๆ ได้รู้จัก และต่อยอดการทำงานต่อไป เริ่มต้นจากสร้างความรู้และความเข้าใจในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ลดพื้นที่เสี่ยง จากพี่ ๆ เครือข่ายสุขภาพและภาคประชาสังคม การนำเสนอมาตรการชุมชนเพื่อสร้างวิถีวัฒนธรรมปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เลี่ยงพนัน การควบคุมบังคับใช้กฎหมายของราชการที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้ เป็นประเด็นการสื่อสารรณรงค์ที่สำคัญ ซึ่งเครือข่ายสื่อมวลชน และสื่อเคเบิลท้องถิ่นของอยุธยา จะต้องเกาะติด เจาะลึก นำมาสื่อสาร เพื่อร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองสุขภาวะ ที่อยู่ดีกินดี และปลอดภัย”

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts