#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธย พร้อมด้วย นางธัญพร โฉมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธย พร้อมด้วย นางธัญพร โฉมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางธัญพร โฉมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ภายใต้แนวคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภาชี อำเภอภาชี โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดตะโก รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลย์”รายงานจากอยุธยา

Related posts