#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พาณิชย์กลุ่มภาคตะวันออก แถลงข่าว เตรียมจัดงาน มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – พาณิชย์กลุ่มภาคตะวันออก แถลงข่าว เตรียมจัดงาน มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 เมษายน 66 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด นางณัฐณิชา สอนดี ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวชิสาพัชร์ คงเพชร ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566 โดยมี นายปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน


สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “งานมหกรรมการค้าชายแดน ภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดขึ้นตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเส้นทางประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกับกระตุ้นยอดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจาก Local Entrepreneur สู่การเป็น International Smart Entrepreneur โดยกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการภาคตะวันออก 8 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จันทบุรี และตราด จำนวน 100 คูหา โดยสินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่าย ประกอบด้วย สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเด่นอื่น ๆ ของจังหวัดภาคตะวันออก การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถม นาทีทอง และจับรางวัลมากมาย เป็นต้น

เดชา  อุ่นขาว   บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts