#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สร้างการตระหนักรู้ เสริมภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สร้างการตระหนักรู้ เสริมภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สร้างการตระหนักรู้ เสริมภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมออนไลน์ แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วทุกภูมิภาค  ในส่วน ของ AIS โดยนายกรกฤษณ์ เสียงใส หัวหน้าแผนกงานปฏิบัติการด้านเทคนิค-ภาคกลาง  ร่วมเสวนาในหัวข้อ “รู้ทันกลโกงซื้อขายออน์ไลน์ รู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจต่อภัยออนไลน์ ตลอดจนรู้วิธีป้องกัน การช่วยเหลือ และการจัดการปัญหาออนไลน์

นายกรกฤษณ์ เสียงใส หัวหน้าแผนกงานปฏิบัติการด้านเทคนิค-ภาคกลาง กล่าวว่า “AIS ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล มีภารกิจมุ่งทำให้คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ต และสื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการย้ำเตือนสังคม สร้างการตระหนักรู้ไม่ให้คนไทยต้องตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงจากภัยไซเบอร์ ผ่านโครงการ AIS อุ่นใจไซเบอร์ ที่มีทั้ง Digital solutions ที่ช่วยป้องกันมิจฉาชีพผ่านบริการต่างๆ และการสร้างองค์ความรู้ (Wisdom) เพื่อเสริมทักษะสร้างพลเมืองดิจิทัลให้คนไทยทุกกลุ่มปลอดภัยจากทุกภัยไซเบอร์”

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเอไอเอส ที่ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างสังคมของการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัย  มุ่งลดการเกิดปัญหาภัยไซเบอร์ สร้างทักษะทางดิจิทัล ทั้งความสามารถในการเข้าใจ เข้าถึง  และใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมดิจิทัลให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนรู้หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ได้ที่ https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts