#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดงานวันแม่ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดงานวันแม่ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 66 เวลา 09.00 น. พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา -เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน วรวิหาร พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา และ ผู้บริหารเทศบาลนครฯ รวมถึงพสกนิกรชาวกรุงเก่าจำนวนมาก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายในวัดศาลาปูนฯ โดยมีกิจกรรมมากมาย เริ่มจากพิธีสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวง

ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบปีที่ 91 พรรษา โดยพสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้ร่วมในพิธีเปิดกรวยถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายความจงรักภักดี และร่วมกิจกรรม ปล่อยปลาลงลำคลองเมือง หน้าวัดศาลาปูน และกิจกรรมโรงทาน อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ยังมีกิจกรรมด้านสังคม ตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนชรา แม่ และเด็กๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ ส่งเสริมให้เป็นสังคมที่มีความสุข มีความรัก และ ความอบอุ่น ในครอบครัว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดี ต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในประเทศ

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

 

Related posts