#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะชมรมสื่อออนไลน์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ เขื่อนสิรินธร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะชมรมสื่อออนไลน์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ เขื่อนสิรินธร

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายอาทิตย์ พรคุณา กธอ-ฟ. ให้สัมภาษณ์กับชมรมสื่อออนไลน์ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายมนตรี พรแก้ว วก.7 หชขธ-ย. ร่วมต้อนรับคณะชมรมสื่อออนไลน์ภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac) ภายใต้กิจกรรม “กินข้าว..เล่าเรื่อง”

เพื่อนำเสนอข้อมูลภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. ด้านการพัฒนาพลังงานสะอาด สำหรับเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ต่อไป โดยฟังบรรยายสรุปเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จาก นายมนตรี พรแก้ว วก.7 หชขธ-ย. ณ ห้องนิทรรศการ อาคารสิรินธารประภากร เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้นได้นำคณะฯ ลงเรือไฟฟ้า (EV Boat) “ชลพัฒน์ 2” เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac) โดยมี นายนที ศรีสมรรถการ หชขธ-ย. บรรยายสรุประหว่างล่องเรือ อีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts