#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา &เซ็นทรัลอยุธยาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา &เซ็นทรัลอยุธยาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ในนามบริษัทเซ็นทรัพัฒนา &เซ็นทรัลอยุธยา คุณรุจิเรศ นีรปัทมมะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ และ นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นคืนสุดท้ายที่วัดเสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ด่านชัยวิโรจน์ อย่างสุดซึ้ง

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทมนิส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts