#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อพท.4 หนุนเสริมประชาสัมพันธ์ชุมชนนำคณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Sukhothai 2024 โปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสุโขทัย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อพท.4 หนุนเสริมประชาสัมพันธ์ชุมชนนำคณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Sukhothai 2024 โปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสุโขทัย

กองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย จับมือภาครัฐ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. โดย พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิจกรรม “มิสแกรนด์สุโขทัย เรียนรู้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมในครั้งนี้ พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษสุโขทัย (อพท.4) กล่าวว่า อพท. ตั้งใจชูอัตลักษณ์ชุมชนผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่สายตาคนทั้งโลก ผ่านสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย โดยผู้เข้าประกวดสาวงามได้ลงพื้นที่ชุมชนเมืองด้ง ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ชุมชนหนองอ้อ ชุมชนทุ่งหลวง ชุมชนเมืองเก่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมิติกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และได้เปิดเส้นทางพาสปอร์ตท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษจังหวัดสุโขทัย-กำแพงเพชร (TRAVEL PASSPORT) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษสุโขทัย ศรีสัชนาลัย โดยดำเนินกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน กระตุ้นความต้องการนักท่องเที่ยวให้เกิดความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ในการช่วยขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเมืองสุโขทัย สร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรง ภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) โดยบทบาทของผู้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ ได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยโดยการเป็นผู้นำเสนอและเรียนรู้นวัตกรรมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้การประกวดมิสแกรนด์ค้นหาสาวงามดำเนินการประกวดรอบตัดสินในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ซึ่งผลการประกวด Miss Grand Sukhothai 2024 ได้แก่ ได้แก่ ลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์ (มิ้น) รับตำแหน่ง Miss Grand Sukhothai 2024 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัยในเวที Miss Grand Thailand ต่อไป ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก เมืองมรดกความทรงจำของโลก เมืองสร้างสรรค์(ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) Crafts and folk art และเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ในเครือข่ายขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ยกระดับยกระดับเมืองสร้างสรรค์สุโขทัยให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน ในระดับภูมิภาค ตามพันธกิจเงื่อนไขการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ สร้างโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัยต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธืการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts