#เดย์ไทม์นิส์ออนไลน์ อยุธยา – รมช.มหาดไทย เปิดประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงฯ ส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 1 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

#เดย์ไทม์นิส์ออนไลน์

อยุธยา – รมช.มหาดไทย เปิดประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงฯ ส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 1 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2566 ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท พร้อมด้วย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ด้านความมั่นคง) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, อ่างทอง และสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,675 คน

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่า”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts