#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พิธีถวายกฐินพระราชทานฯ วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

พิธีถวายกฐินพระราชทานฯ วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท ทองใบเบเกอรี่ จำกัด โดย ดร.พีระพงษ์ – นางอัญชลี นพนาคีพงษ์ พร้อมครอบครัว ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนมสงฆ์ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมี พระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.พีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ ประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง และเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

โดยมีพิธี ดร.พีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นรับผ้าพระกฐิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผ้าพระกฐินวางที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ และจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรัตนนภาธิคุณ จากนั้นหยิบผ้าห่มพระประธานในพิธีอุ้มผ้าพระกฐินประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานพระอุโบสถ แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์พร้อมกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จากนั้นพระสงฆ์ยกพานแว่นฟ้าประเคนเทียนพระปาฏิโมกข์ จากนั้นพระสงฆ์กระทำสังฆกรรม ได้ถวายเครื่องพระกฐินแด่พระสงฆ์องค์รอง โดยถวายบาตรเป็นต้นไปจนถึงถวายเครื่องบริวารเครื่องไทยธรรม จากนั้นแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ ต่อมาคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์และปัจจัยบำรุงพระอาราม รวมเป็นเงิน 3,652,900 บาท ประธานได้ถวายปัจจัย กรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร เป็นเสร็จพิธี ในพิธี มี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พลตรี ประ​สิษฐ​ิ​พงศ์​ มูล​ดี​ ผบ.มทบ.31พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ – องค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts