#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victins) ประจำปี 2566

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victins) ประจำปี 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.10 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victins) ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันตำรวจเอก ชัยยะ เพ็ชรปัญญา รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.พระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน จิตอาสาพระราชทาน สมาคม มูลนิธิ หน่วยกู้ภัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมวกนิรภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 50 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสโมสรโรตารีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยละ 30 ใบ รวม 90 ใบ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความปลอดภัยทางถนน ก่อนจะเดินทางไปทาสี ตีเส้น ทางม้าลาย บริเวณทางข้ามด้านข้างศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เห็นชัดเจนเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อ่านสารของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ได้กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อรำลึกถึง ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564 – 2570 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม บูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดจำนวน ผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ในปี พ.ศ. 2570 ตลอดจนลดจำนวนผู้เสียชีวิต ตามที่กำหนดในแผนดังกล่าว และขอส่งกำลังใจถึงผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้สูญเสียทุกท่าน ได้ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์และสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อมุ่งสู่การสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน” ตลอดไป

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts