#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ทิพยประกันชีวิต ร่วมบุญใหญ่ผะเหวดเกษมทรัพย์สามัคคี วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม จ.ร้อยเอ็ด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

ทิพยประกันชีวิต ร่วมบุญใหญ่ผะเหวดเกษมทรัพย์สามัคคี วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม จ.ร้อยเอ็ด

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมบริจาคทรัพย์ทำบุญงานประเพณีบุญผะเหวดเกษมทรัพย์สามัคคี ประจำปี 2567

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน และร่วมบริจาคทุนทรัพย์ยกอุโบสถที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ต่ำไม่เหมาะกับการปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นงานประวัติศาสตร์ครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม จ.ร้อยเอ็ด
____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา  อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts