#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “มทร.สุวรรณภูมิ โชว์ผลงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ที่อยุธยาซิตี้พาร์ค”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – “มทร.สุวรรณภูมิ โชว์ผลงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ที่อยุธยาซิตี้พาร์ค”

วันนี้ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหารสู่ การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 “Taste of Innovation”
โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้แทนสถานประกอบการ พร้อมด้วยเหล่าบัณฑิตที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 1 ร่วมเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสาวนาให้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดแสดงสินค้า On the job training การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากผู้ประกอบการ โครงการฯ กว่า 20 รายการ อาทิ ขนมเยลลี่เจลาติน ผสมน้ำมะขามป้อม 20%, สฝสแน๊คข้าวเหนียวผสมเนื้อขนุนอบกรอบ, เครื่องดื่มน้ำมะม่วงโซดาผสมคาเวียร์มะม่วง, ผงโรยข้าว, ขนมเยลลี่ผสมน้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ 20%, กระยาสารทแคนเบอร์รี่, ไส้กรอกเยอรมัน, ปลาทอดกรอบปรุงรส เป็นต้น ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สุจินดา  อุ่นขาว  รายงาน

Related posts