เรียนที่นี่ อบรมที่นี่ สอบที่นี่ ที่โรงเรียนสอนขับรถถาวรไดร์ฟเวอร์

 

โรงเรียนสอนขับรถถาวรไดร์ฟเวอร์ ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ครูผู้ฝึกสอนทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมและสอบจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้ฝึกสอน
โดยมีหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดทำการสอน ได้แก่
หลักสูตร รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์
หลักสูตร รถยนต์ อายุ ครบ 18 ปี ราคา 5,500 บาท
หลักสูตรรถจักรยานยนต์ อายุ ครบ 15 ปี ราคา 1000 บาท และหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชม. 500 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมภาคทฤษฎีเพื่อไปสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัตที่สำนักงานขนส่งจังหวัด โดยทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองของโรงเรียนให้

 


หลักสูตรอบรม 1 ชั่วโมง ต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคล ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี ราคา 200 บาท
หลักสูตร รถยนต์
ปฎิบัติ 10 ชั่วโมง พร้อมการหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
035-262100 -102
หรือ 092-5304985

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
089 -9012002

 


Related posts