เปิดโครงการกิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

 

เปิดโครงการกิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ คลองบ้านดาบ หมู่ที่ 6,7 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา

ทหาร ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการในรูปแบบ “ประชารัฐร่วมใจ” ซึ่งผักตบชวาที่กำจัดในครั้งนี้คิดเป็นปริมาณประมาณ 200 ตัน พร้อมทั้งได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยปลา พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้คำแนะนำแก่กลุ่ม OTOP ของ อ.นครหลวง

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts