แถลงข่าว ตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ ๑๓

 

แถลงข่าว ตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ ๑๓ 

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาวสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานตรุษจีน อยุธยามหามงคล ครั้งที่ ๑๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ตลาดเจ้าพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ องค์การบิหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลเจ้า สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เที่ยว ชม ช็อป แชะ ของดีอาหารอร่อย ภายในงานมีการแสดง ๓ เวที เวทีกลางหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เวทีเจ้าอ้ายเจ้าอี้ และเวที่หน้าพระพรหมณ์ การแสดงสิงโตดอกเหมย มังกรพันเสา การแสดงของนักเรียน และศิลปินในสังกัดช่อง ๓ การประกวดมิสไชนิส การประกวดหนูน้อยไชน่าทาวน์ พร้อมไหว้เทพเจ้า ๑๐๘ เทพเจ้า ทั้ง ๑๖ อำเภอ
ถูกใจ กดไลน์ กดแชร์ ด้วยนะครับ
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts