ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเตุการณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในขั้นเฝ้าระวังฝุ่นละออง หลังพบค่าปริมาณเกินค่ามาตรฐาน พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสภาพอากาศที่ดี

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเตุการณ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในขั้นเฝ้าระวังฝุ่นละออง หลังพบค่าปริมาณเกินค่ามาตรฐาน พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสภาพอากาศที่ดี

นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยมีจุดตรวจของกรมควบคุมมลพิษ 2 จุด คือ บริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา และ อบต.บ่อโพง อำเภอนครหลวง ผลการตรวจวัด พบว่า บริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม (PM 2.5) อยู่ที่ 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมโครกรัม (PM 10) อยู่ที่ 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และต้องเฝ้าระวังด้านสุขภาพแล้ว ส่วนที่บริเวณบ่อโพงยังอยู่ในสภาพอากาศที่ยังปกติ โดยมีค่า PM 2.5 อยู่ที่ 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่า PM 10 อยู่ที่ 53.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้ประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวัง ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในร่มหรือในบ้านเรือน แต่หากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรมีหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง พร้อมทั้งให้ประชาชนงดการเผาหญ้าหรือตอซังข้าว ส่วนมาตรการในระยะยาว ได้บูรณการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยฝุ่นและควันของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงจุดสุ่มเสี่ยงบริเวณที่มีการสัญจรของยานพาหนะจำนวนมาก เพื่อตรวจวัดคุณภาพของรถที่จะปล่อยควันเสียจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

“การตรวจวัดค่าทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอนนี้เริ่มจะมีหมอกควันที่ค่อนข้างจะต้องเฝ้าระวัง ซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าสู่การการป้องกัน ในอนาคตอาจจุรุนแรงขึ้น ถ้าหากยังไม่มีฝนลงมาในเร็วๆ นี้ แต่ทราบข้อมูลจากกรมอุตุฯ ว่า ภายในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าน่าจะมีความชื้นลงมา อาจจะทำฝนเทียมหรือว่ามีฝนตกได้”
นายพฤกษ์ โสโน กล่าวอีกว่า มาตรการแก้ไขฝุ่นละอองที่เห็นได้ชัดอีกวิธีการหนึ่งคือ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ปลูกป่าไม้ไปแล้วกว่า 4 หมื่นต้น และปีนี้ตั้งเป้าปลูกเพิ่มอีก ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีป่าไม้กลางตัวเมือง ทำให้เกิดสภาพอากาศที่ดีขึ้น

ขอบคุณภาพ ข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts