เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ###ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ###โครงการแก้มลิงหนองหวาย อำเภอบ้านแพรก

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ###ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ###โครงการแก้มลิงหนองหวาย อำเภอบ้านแพรกโครงการแก้มลิงหนองหวาย อำเภอบ้านแพรก

สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรได้เกือบ 400 ครัวเรือน

นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาทให้กับโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดทำโครงการแก้มลิงหนองหวาย แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรตำบลคลองน้อย และตำบลสองห้อง รวม 5 หมู่บ้าน 347 ครัวเรือน 1,230 คน อีกทั้ง ใช้เป็นเส้นทางผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลพบุรี ทำให้พี่น้องประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และมีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยในหน้าแล้ง ล่าสุด อำเภอได้เตรียมจัดทำแผนต่อยอดด้วยการปล่อยพันธุ์ปลาลงในหนองน้ำ ให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้พี่น้องชาวอำเภอบ้านแพรกและเขตใกล้เคียงได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เนื่องจากโครงการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ด้านนายฉัตรชัย อากาศโสภา วิศวกรโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้แก้มลิงหนองหวาย มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เชื่อมโยงไปถึงการทำน้ำประปาหมู่บ้าน และทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ประกอบกับ มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำ และหลังจากขุดลอกแก้มลิงหนองหวายแล้วเสร็จ สามารถใช้กักเก็บน้ำในแก้มลิงได้ 1,900,000 ลูกบาศก์เมตร รวมถึง ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงหน้าแล้งได้ 2,000 ไร่ พร้อมระบุ ในปี 2562 ชลประทานจะใช้งบประมาณของตนเองซ่อมแซมคันคลองที่เกิดการลื่นสไลค์เป็นบางจุดของแก้มลิงหนองหวายและหนองลาดหญ้าแพรกในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยแบ่งเป็นงบหนองหวาย 1 ล้านบาท และหนองลาดหญ้าแพรกอีก 2 ล้านบาท เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริ นอกจากนี้ ยังมีโครงการต่างๆ ที่ขุดลอกคลองอีกประมาณ 18 สาย พร้อมกับมีอาคารบังคับน้ำในพื้นที่ซึ่งเป็นงานในโครงการพระราชดำริอีกด้วย

ขอบคุณภาพ ข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรียุธยา

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ###ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ### ถูกใจ กดไลน์ กดแชร์ ด้วยนะครับ

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts