เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญของประเทศ//

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญของประเทศ//

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญของประเทศ


วันนี้8 ก.พ. 62ที่ลานด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองเอก สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
นายกองเอก สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 64 ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการจัดตั้งหน่วย และร่วมสดุดีต่อวีรกรรม คุณงามความดีของอาสารักษาดินแดน ที่ได้เสียสละชีวิต แรงกายและแรงใจ สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งงานพิธีสำคัญต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันกองอาสารักษาดินแดน ได้ยกระดับขีดความสามารถจนกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในการรักษาความสงบของประเทศไปแล้ว

ทั้งนี้ ได้มีการฝึกระเบียบแถวและมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในประบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 7,500 บาท อีกด้วย

ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

//ถูกใจ กดไลค์ กดแชร์// ด้วยนะครับ

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts