เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต##

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต##


เช้าวันนี้ (12 ก.พ. 62) ที่ บริเวณหน้ามุก ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562” เพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย พร้อมให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็น 1 ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งในปี 2562 นี้ ประเทศไทย จะได้รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนต่อจากประเทศสิงคโปร์ โดยจะเน้นย้ำสานต่อประเด็นที่อาเซียนได้ให้ความสำคัญไว้ โดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่อสร้างความต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่างยั่งยืนกับประชาคมอาเซียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่กลุ่มประเทศอาเซียนต้องเผชิญกับนานาประเทศ อาทิ การแข่งขันทางการค้าและการเมือง การแข่งขันด้านเทคโนโลยี อาชญากรรมข้ามชาติ ความเหลื่อมล้ำ และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไหล ยั่งยืน” ดังนั้น การรวมกลุ่มของสมาชิกอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานทำหน้าที่เป็นกรรมการ ได้กำหนดดำเนินโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยได้จัดทำนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยให้กับบุคลากร และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมกันสร้างความต่อเนื่องและเกิดผลอย่างยั่งยืน

//ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา//

ข่าวสาร  สร้างสรรค์  ทันเหตุการณ์  ## ถูกใจ  กดไลค์  กดแชร์ ## ด้วยนะครับ

เดชา – สุจินดา   อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

 

Related posts