เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์###สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยุธยา ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริง ให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย มีทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ###

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์###สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยุธยา ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริง ให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย มีทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ###

วันนี้ ที่ อาคาร 7 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพงศ์เทพ เพชรโสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ หน่วยดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย มีทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ทำให้รู้ว่าหากเกิดเหตุการณ์จริงจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการป้องกันและระวังอัคคีภัยในองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ห้องสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ บริเวณชั้น 6 อาคาร 7 ชั้น แล้วให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ฝึกซ้อมเผชิญกับเหตุการณ์จริง ทั้งการให้สัญญาณเตือน การประชาสัมพันธ์ การอพยพหนีไฟ การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดอยู่ภายในอาคาร การตรวจสอบผู้สูญหาย รวมถึง ตรวจสอบระบบการจราจรเข้า-ออก ของศาลากลางฯ ว่า หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริง รถดับเพลิงจะสามารถเข้าถึงบริเวณที่เกิดเหตุ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลาหรือไม่

“ฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นเจตนารมณ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจริงๆ แล้ว โดยกฎหมายความปลอดภัยของ ปภ. ก็จะมีในเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารสูงที่จะต้องดำเนินการอบรมเหมือนกัน แต่ในส่วนนี้เราดำเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554”

นายพงศ์เทพ เพชรโสม กล่าวอีกว่า สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและปฏิบัติไปตามแบบแผนที่ผ่านการฝึกอบรมมา ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแบบแผนในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงสถานประกอบการที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ได้เป็นอย่างดี
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระยครศรีอยุธยา
///ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์///ถูกใจ กดไลค์ กดแชร์///ด้วยนะครับ///

เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts