เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมซักซ้อมการจัดงานพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ##

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมซักซ้อมการจัดงานพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ##
วันนี้ (27 ก.พ.62) ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดฯ เจ้าอาวาสวัดตูม ประธานมูลนิธิวิหารพระมงคลบพิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 , 8 และ 9 เมษายน 2562

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดพิธีดังกล่าวได้กำหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน ณ วัดตูม โดยจะตักน้ำจากพระเศียรของพระสุขสัมฤทธิ์ รวมถึง แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริเวณวัด บรรจุลงในขันน้ำสาคร เตรียมนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วิหารพระมงคลบพิตรในวันที่ 8 และ 9 เมษายนทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งรายชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพื่อใช้ในการพิธีพลีกรรมตักน้ำ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น 1 ใน 76 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจำนวน 107 แหล่งน้ำ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกต่อไป

ขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
///ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์///ถูกใจ กดไลค์ กดแชร์///นะครับ
เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์และบรรณาธการข่าว//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts