ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##นายอำเภอบางปะอิน นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชผักตบชวาและทำความสะอาดฯ

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##นายอำเภอบางปะอิน นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชผักตบชวาและทำความสะอาดฯ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.
นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน
โดยมีประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนากำจัดวัชพืชผักตบชวาและทำความสะอาดจำนวนประมาณ 250 คน

ซึ่งอำเภอบางปะอินกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ทุกตำบลตลอดปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในปีมหามงคลที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
089-9012002

Related posts