ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##แจ้งประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##แจ้งประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดให้มีการลงทะเบียนรับจิตอาสาใหม่ ณ วัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก 76 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. ผู้ที่จะสมัครจะได้รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน
ผู้ต้องการจะสมัคร ต้องสมัครด้วยตนเองได้ โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่สวมกางเกงยีนส์ /รองเท้าแตะ/ กางเกงหรือกระโปรงสั้นเหนือเข่า)
เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือถ่ายสำเนาบัตรฯ เพื่อใช้ในการกรอกใบสมัครและบันทึกลงทะเบียน

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts