ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##เทศบาลตำบลพระอินทรราชา ปลูกต้นไม้ เก็บขยะมูลฝอย และกำจัดวัชพืชตามโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2562

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##เทศบาลตำบลพระอินทรราชา ปลูกต้นไม้ เก็บขยะมูลฝอย และกำจัดวัชพืชตามโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2562

วันที่ 19 เม.ย. 62 นายไพรัตน์ เพชรยวนนายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในกล่าวคำปฏิญาณตน “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกต้นทองอุไร การบำรุงรักษาต้นไม้ ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกำจัดวัชพืชตามโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลพระอินทราชา ที่ หมู่ที่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายสุโชติ อัศวโนดม นายกเทศมนตรีตำบลพระอินทรราชา น.ส.วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์ รองนายกฯ นายชุบ ร้องเกาะเกิด รองนายกฯ ให้การต้อนรับ และ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์


ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความรัก สมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดสุขต่อชุมชนส่วนรวมอย่างถาวรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเกิดความรักความผูกพันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชน มีความสุข อย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด


เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมประกอบกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ โดยกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะประกอบไปด้วย การปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกต้นทองอุไร การบำรุงรักษาต้นไม้ ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกำจัดวัชพืช

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิสว์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts