ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสภาพรถ และกลุ่มวิชาการขนส่ง ตรวจสอบรถโดยสารไม่ประจำทาง (Check list) ซึ่งจะนำไปรับพสกนิกรที่จะเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พ.ค. 2562

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสภาพรถ และกลุ่มวิชาการขนส่ง ตรวจสอบรถโดยสารไม่ประจำทาง (Check list) ซึ่งจะนำไปรับพสกนิกรที่จะเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พ.ค. 2562

ด้วยวันนี้ (3 พ.ค. 2562) เวลา 09.00 น. นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสภาพรถ และกลุ่มวิชาการขนส่ง ตรวจสอบรถโดยสารไม่ประจำทาง (Check list) ซึ่งจะนำไปรับพสกนิกรที่จะเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พ.ค. 2562 ณ บริเวณจัดงาน จำนวน 25 คัน โดยรถจะแยกย้ายกันรับพสกนิกรจาก 16 อำเภอ จากการตรวจสอบรถทุกคันสภาพดี และมีความพร้อมใช้งาน

ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS พระนครศรีอยุธยา ได้จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การใช้ความเร็วของรถตลอดเส้นทางด้วย
ทั้งนี้ ในเวลา 17.00 น. ได้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทาง ณ สถานีขนส่งย่อยนเรศวร ด้วย

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts