ข่าวสาร สรางสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 ในโอกาสครบรอบปีที่ 33 ของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

ข่าวสาร สรางสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 ในโอกาสครบรอบปีที่ 33 ของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

วันนี้ (8 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 33 ของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ กราบทูลทราบฝ่าพระบาท ความว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ กรมกิจการผู้สูงอายุ ตั้งอยู่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 53 ไร่ ก่อตั้งขึ้นด้วยพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์ ที่ร่วมแรงร่วมใจก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ และมอบให้กรมประชาสงเคราะห์ในสมัยนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2530 อันเป็นชาติภูมิของพระองค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ขาดผู้อุปการะ ปัจจุบันศูนย์ฯ ยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ล่าสุด มีผู้สูงอายุอยู่ในความอุปการะกว่า 200 คน เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี


ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กราบทูลฝ่าพระบาท ถึงบทบาทการดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้ นับแต่สมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 นับได้ว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้เกิดจากพระบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ได้บำบัดทุกข์สร้างสุขแก่ผู้ได้รับความลำบากและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งที่เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทุกคนล้วนรู้สึกปลื้มปีติสำนึกในพระบารมีธรรมแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช จึงร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมพร้อมกันในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 421 ตัว โดยจะนำเข้าธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาที่ได้เสียสละทุนทรัพย์ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้จำนวนมาก

ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts