ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน## นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) รับมอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน## นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) รับมอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) รับมอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ จากนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” / ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จัดกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาทำ ความดี เพื่อแผ่นดิน”


โดยมอบหมายให้ น.ส.นพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขาฯ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และองค์กร เป็นผู้แทนมอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ เพื่อร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้ใส่เสื้อเหลืองในเดือนแห่งพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 1 ดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
ขอบคุณภาพข่าวจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี)

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts