ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##นายอำเภอบางปะอินนัดประชาชน ผู้ประกอบการบ่อดิน และผู้เกี่ยวข้องหารือแก้ปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านจากรถบรรทุกดิน

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##นายอำเภอบางปะอินนัดประชาชน ผู้ประกอบการบ่อดิน และผู้เกี่ยวข้องหารือแก้ปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านจากรถบรรทุกดิน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้นายอภิชาติ นาคสุข ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายสุขสันต์ ภักดีไทย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายธนัฐ ม่วงอ่อน เจ้าหน้าที่ปกครองงานอำนวยความเป็นธรรม ร่วมกับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้กำกับการ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะอิน หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอบางปะอิน ตัวแทนกรมชลประทาน ตัวแทนกรมทางหลวง ตัวแทนกรมทางหลวงชนบท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแป้ง ผู้ประกอบการบ่อดิน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติ กรณีประชาชนในพื้นที่ปิดถนนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดิน ซึ่งในที่ประชุมสามารถหาข้อยุติร่วมกัน ดังนี้

1. ห้ามรถบรรทุกวิ่งก่อนเวลา 06.00 น. และให้เลิกวิ่งในเวลา 18.00 น.
2. ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ใช้ความเร็วในระดับต่ำ
3. ห้ามขับรถแซงโดยเด็ดขาด หากคันใดฝ่าฝืนให้ประชาชนหรือผู้พบเห็นถ่ายภาพรถคันดังกล่าว แล้วแจ้งให้กำนันประจำตำบลทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ และระงับการใช้รถคันดังกล่าวต่อไป
4. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฝุ้งกระจายของฝุ่นละออง ให้ผู้ประกอบการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อรดพื้นถนนที่กำลังก่อสร้างไม่ให้เกิดการฝุ้งกระจายของฝุ่นละอออง ในห้วงเวลา 30 นาทีต่อรอบ
5. ในเวลา 06.00 – 08.00 น. และเวลา 15.00 – 16.00 น. ให้ใช้ความเร็วในระดับต่ำเป็นพิเศษ เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าว เป็นเวลาที่ผู้ปกครองเดินทางรับ – ส่งเด็กนักเรียน
6. เมื่อเส้นทางเดิมที่ผู้ประกอบการเคยใช้ขนส่งซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ ก็จะกลับไปใช้เส้นทางดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวจะซ่อมบำรุงแล้วเสร็จในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts