ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปี 2562

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปี 2562

นางจินตนา ทับทิมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปี 2562

บรรยายโดยวิทยากร จากสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางธัญชนก จันทร์เหลือง นักวิชาการคลังชำนาญการ นางจารุณี ม่วงศรี นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาวนภาปิรันต์ เนียมศรี นักวิชาการคลังชำนาญการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//

เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts