ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 200,000 ตัว และมอบพันธ์กล้าไม้ให้กับประชาชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 200,000 ตัว และมอบพันธ์กล้าไม้ให้กับประชาชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 18 มิถุนายน ที่ บริเวณคลองทับน้ำ หน้าศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน ได้กล่าวให้การต้อนรับ คณะของนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เดินทางไปเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายประมวล มีแป้น ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน และประชาชน ให้การต้อนรับ


นายประมวล มีแป้น ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ได้ร่วมกับ อำเภอบางปะหัน และองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์น้ำ กว่า 200,000ตัว ลงในคลองทับน้ำ และมอบพืชพันธุ์ พันธ์กล้าไม้ ให้กับประชาชน ในอำเภอบางปะหัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทางด้านนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการจัดพิธีในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำ ขยายพันธุ์ปลา ทำให้พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภค จึงขอให้ทุกคนช่วยกันบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ำสาธารณะนี้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//

เดชา   อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts