ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ท่องเที่ยวและกีฬากรุงเก่าส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผ่านท่วงท่าลีลาศิลปะมวยไทย จัดการแข่งขันคีตะมวยไทย “กรุงศรีคีตะมวยไทย 2019”

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ท่องเที่ยวและกีฬากรุงเก่าส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผ่านท่วงท่าลีลาศิลปะมวยไทย จัดการแข่งขันคีตะมวยไทย “กรุงศรีคีตะมวยไทย 2019”

เมื่อเวลา 09.00น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 2 The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวง ไหว้ครูมวยไทย ก่อนเริ่มการแข่งขันคีตะมวยไทย “กรุงศรีคีตะมวยไทย 2019” นำโดย ดร.วิชิต ชี้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมวยไทยและกระบี่กระบอง ครูภูมิปัญญาไทย สภาการศึกษาแห่งชาติโดยมี นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศานติ อรรถวรรธน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย ผู้จัดการฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี

นายศานติ อรรถวรรธน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การแข่งขันคีตะมวยไทย “กรุงศรีคีตะมวยไทย 2019” เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Ayutthaya Sport Tourism 2019) มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าและมีใจรักศิลปะมวยไทยรวมถึงได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านทักษะมวยไทยให้สืบต่อไป ทั้งนี้ การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย “คีตะมวยไทย” เป็นการใช้ทักษะของศิลปะมวยไทย มาประกอบจังหวะ เพลงขับ การขับร้อง หรือสำเนียงเพลง การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายผสมกับพลังกายและพลังจิตท่าทางการแสดงทักษะอย่างงดงาม มวยไทยจึงเป็นมรดกของการสั่งสมวัฒนธรรมประเพณีหลายๆ ด้าน อย่างผสมกลมกลืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมวยไทย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มวยไทยจึงกลายเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนไทย ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นภูมิปัญญาที่คิดค้นท่าทางต่างๆ นำมาใช้ในการต่อสู้ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่กำเนิดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติ

สำหรับการแข่งขันคีตะมวยไทย “กรุงศรีคีตะมวยไทย 2019” ครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและต่างจังหวัดให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน แบ่งประเภทของการแข่งขันเป็นประเภททีม 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีและรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายหญิง (ชาย 4 คนและหญิง 3 คน หรือชาย 3 คนและหญิง 4 คน) โดยเพลงที่ใช้จะต้องแสดงถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และมีการแต่งกายด้วยชุดมวยโบราณ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์มวยโบราณ เช่น เสื้อ กางเกง ประกอบด้วย มงคล ประเจียด ผ้าพันมือ ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ทั้ง 2 รุ่นอายุ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

เดชา    อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

เดชา – สุจินดา    อุ่นขาว    รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts