ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้ากิจกรรม “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้ากิจกรรม “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 กรกฎาคม ที่ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม“โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครัน จากห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มีผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน


ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม
นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวว่า โครงการแว่นตาผู้ สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญและ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยใน สมเด็จพระเทพรัตนฯ” ที่ได้เริ่มดำเนินโครงการนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบันและจะดำเนินโครงการ อย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2567 เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านสายตาในพื้นที่ห่างไกล ทั่วประเทศ ให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย โดยหลังจากที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชานุญาตให้แว่นท็อปเจริญได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 10 ปี และยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องอีก 5 ปี จนถึงปี พ.ศ.2567 อีกด้วย

และในครั้งนี้นับเป็นการลงพื้นที่ ครั้งที่ 134 ที่แว่นท็อปเจริญได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสายตาผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดาร และอยู่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการสามารถช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วทั้งสิ้น 53,450 ราย เป็นชาย 23,400 รายและหญิง 30,050 ราย

เดชา   อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว    รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts