ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ #เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#นายยก อบต.หันตะเภานำกลุ่มจิตอาสา ต.หันตะเภา ร่วมกันทาสีสะพานและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส  วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ #เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#นายยก อบต.หันตะเภานำกลุ่มจิตอาสา ต.หันตะเภา ร่วมกันทาสีสะพานและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส  วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำภอวังน้อย จังหวัดพระครศรียุธยา นำสมาชิก อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ชรบ. ร่วมกัน ทาสีสะพานทางเข้า ต.หันตะเภา

ให้ดูสวยงาม และร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เดชา   อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  –  สุจินดา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts