ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอุธยา มอบน้ำดื่มในกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอุธยา มอบน้ำดื่มในกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

คุณปภพ – คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบน้ำดื่มในกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts