ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “M Electrolyte All Thailand Table Tennis Championship 2019 Circuit3″

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “M Electrolyte All Thailand Table Tennis Championship 2019 Circuit3″

นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “M Electrolyte All Thailand Table Tennis Championship 2019 Circuit3″ โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบรางวัล ณ ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์อยุธยาเมืองแห่งกีฬา ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ “All Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit 3”
เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการหลัก : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทย และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกิจกรรมย่อย : ท่องเที่ยววิถีไทยไปอยุธยา ลักษณะงานที่ 2 จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Ayutthaya Sports Tourism 2019 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว    รายงานข่าว

Related posts