ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทมนิวส์ออนไลน์/เปิดงาน 14th Asian Tug of War Indoor Championships, Ayutthaya Thailand 2019

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทมนิวส์ออนไลน์/เปิดงาน 14th Asian Tug of War Indoor Championships, Ayutthaya Thailand 2019

นายศานติ อรรถวรรธน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายนริส สิงหวังชา นายกสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย พันตำรวจเอกอำนาจ อ่วมขันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 14 ในรายการ “14th Asian Tug of War Indoor Championships, Ayutthaya Thailand 2019” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น. ณ ชั้น 2 The Hall  ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายนริส สิงหวังชา นายกสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 14 ในครั้งนี้ กีฬาชักกะเย่อเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสามัคคีและความพร้อมเพียงกัน และคือสิ่งสำคัญที่สร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะ การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นถึงผลแพ้ชนะเป็นหลัก แต่มุ่งเน้นสร้างความสมานฉันท์ สร้างความอันดีระหว่างกันในแถบประเทศเอเชีย

ด้าน พันตำรวจเอกอำนาจ อ่วมขันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ยกระดับศักยภาพการแข่งขันชักเย่อในทวีปเอเชียไปสู่ระดับสากล และสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ประเทศไทยและชาวไทยต่อไป ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพยังเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศ และเพื่อสร้างความรักความสามัคคี สมานฉันท์ระหว่างประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย อีกทั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างยิ่ง

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมชายรุ่น senior น้ำหนักรวมไม่เกิน 600 กิโลกรัม และประเภททีมหญิงรุ่น senior น้ำหนักรวมไม่เกิน 500 กิโลกรัม โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า สปป.ลาว อินเดีย เนปาล ไต้หวัน บรูไน ศรีลังกา มาเก๊า และไทย จำนวน 15 ทีม นักกีฬา 250 คน โดยมีประเทศญี่ปุ่นและเวียดนามร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

นายศานติ อรรถวรรธน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการแข่งขัน กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อซึ่งกลายเป็นกีฬาสากลไปแล้ว และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า กีฬาเป็นสื่อที่สร้างความสมานฉันท์และใช้กีฬาในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดของเยาวชน และการเล่นกีฬาชักกะเย่อสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบุคลิกภาพได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยายินดีต้อนรับนักกีฬาชักกะเย่อจาก 10 ประเทศ 15 ทีมทุกท่าน ขอให้การแข่งขันประสบความสำเร็จและผ่านพ้นลุล่วงไปได้ด้วยดี

เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

 

Related posts