ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือโครงการ “สังคมสีขาว ปลอดยาเสพติด” กับ สน.หัวหมาก และ ปปส.กทม.

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือโครงการ “สังคมสีขาว ปลอดยาเสพติด” กับ สน.หัวหมาก และ ปปส.กทม.

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ – วังทองหลาง พร้อมด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือโครงการ “สังคมสีขาว ปลอดยาเสพติด” เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีรองผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก และเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. เข้าร่วมการหารือ ณ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก (ศปก.บก.น. 4)

ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดระดับชุมชน/พื้นที่เสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เน้นย้ำให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จากการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมทั้งการกำหนดแผนปิดล้อมตรวจค้นชุมชน การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมกันนี้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ส่งมอบชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับยาบ้า ไอซ์ ยาอี และคีตามีน ให้แก่ รองผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก เป็นตัวแทนรับมอบแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 4 และอีก 8 สน.จำนวน สน. ละ 1,000 ชุด รวม 8,000 ชุดเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามแผนต่อไป

 

เดชา    อุ่นขาว     ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา    อุ่นขาว   รายงาน

Related posts