เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/นางสมทรง   พันธ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สส.สุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล  สส.พรรคภูมิใจไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบให้กับประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/นางสมทรง   พันธ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สส.สุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล  สส.พรรคภูมิใจไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบให้กับประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

นางสมทรง   พันธ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สส.สุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล  สส.พรรคภูมิใจไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบให้กับประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

ที่บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ 5 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เสียหายทั้งหลัง มีผู้อาศัยจำนวน 20 คน (ผู้ใหญ่ 10 คน/เด็ก 10 คน) มี นายมะยิก วุฒิกร เป็นเข้าของบ้าน

เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts