เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/รองประธานคณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/รองประธานคณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36 เพื่อติดตามเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ดูสภาพความเป็นอยู่ เยี่ยมเยียนพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์และนักเรียนนักศึกษา พร้อมให้กำลังใจ ซึ่งเยาวชนได้ใช้ชีวิติอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์มาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ โดยหลังจากที่ได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์เรียบร้อยแล้ว นายอารีย์ วงศ์อารยะ นายภานุ แย้มศรี นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนภาคเอกชน มอบข้าวสาร ผลไม้ ให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ทุกครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนจาก ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง สรรพโกศลกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มในครั้งนี้

โดยตัวแทนเยาวชน ได้กล่าวถึงความรู้สึกจากการที่พวกเราได้มาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยได้กล่าวว่า พวกเราเยาวชนทุกๆ คนได้ประสบการณ์ในการมาเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างมากมายในการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ การได้ศึกษาดูงานและได้ความรู้มากมายและเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิต และจะขอให้นำสิ่งที่ดีๆ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมาร่วมโครงการในครั้ง นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ในพื้นที่ให้ได้รับรู้ต่อไปด้วย

เดชา  อุ่นขาว  รายงาน

Related posts