เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ประธานเครือข่ายธุรกิจ biz club จังหวัดราชบุรี

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ประธานเครือข่ายธุรกิจ biz club จังหวัดราชบุรี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ประธานเครือข่ายธุรกิจ biz club จังหวัดราชบุรีเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ.วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้พร้อมทั้งชมขบวนเชิญผ้าพระกฐินทางน้ำโดยมีกำหนดการดังนี้
๑๐.๓๐ น. คณะผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินทางน้ำพร้อมกัน ณ.ท่าเรือเทศบาลเมืองราชบุรี(ตลาดโค๊ยกี่)
๑๑.๐๐ น. ขบวนเชิญผ้าพระกฐินเคลื่อนไปยังวัดศิริเจริญเนินหม้อ โดยมีริ้วขบวนเชิญธง ๓ สถาบันโดยเจ็ตสกีจำนวน 30 ลำ
๑๒.๐๐ น. ขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินถึงยังวัดศิริเจริญเนินหม้อ
๑๒.๓๐ น. พิธีถวายผ้าพระกฐิน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๓-๐๖๔๖๔๖๔ และทุกท่านสามารถร่วมกุศลในครั้งนี้โดยจะมาร่วมงานที่วัดโดยตรงหรือจะร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารของวัดก็ได้ตามจิตศรัทธาของแต่ละทุกท่าน

เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts