#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ #ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ธรรมยุต)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ #ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ธรรมยุต)

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ธรรมยุต)

โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ,หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,ปลัดอำเภอ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมฯ ในครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เดชา    อุ่นขาว   รายงาน

Related posts