#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ป.ป.ส. สานต่องานศึกษาวิจัย ส่งมอบกัญชาของกลาง 122 กิโลกรัม เพื่อใช้ประโยชน์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ป.ป.ส. สานต่องานศึกษาวิจัย ส่งมอบกัญชาของกลาง 122 กิโลกรัม เพื่อใช้ประโยชน์

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ส่งมอบกัญชาของกลาง 122 กิโลกรัม ให้กับสำนักยาและวัตถุเสพติด และสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลางที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 3 กิโลกรัม ให้แก่นางสาวรุ่งทิพย์ เจือตี๋ ผู้แทนสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยพัฒนาวิธีการตรวจหาสารสำคัญ และปริมาณยาฆ่าเชื้อราในกัญชา พร้อมทั้งได้ส่งมอบ
กัญชาของกลาง จำนวน 119 กิโลกรัม ให้แก่ นายทรงพล ชีวะพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิธีการสกัดในการลดการปนเปื้อนในกัญชา โดยกัญชาของกลางที่ใช้ส่งมอบนั้น ผลการตรวจพิสูจน์ไม่พบการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก (แคดเมียม) เกินมาตรฐาน แต่พบมีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกินค่าที่กำหนด

ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนกัญชาของกลางที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กว่า 1,862 กิโลกรัม โดยได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษา อาทิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งคาดว่าจะสามารถต่อยอดการวิจัยการพัฒนาทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตเป็นยาตำรับพื้นบ้าน และน้ำมันกัญชาสำหรับผู้ป่วย ได้มากกว่า 800,000 ขวด

สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงให้การสนับสนุนกัญชาของกลางให้กับหน่วยงานที่แจ้งขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ยังมีรายการที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ประโยชน์และรอการสนับสนุนกว่า 13 รายการ รวมกัญชาแห้ง 3,162 กิโลกรัม และเมล็ดกัญชา 2.5 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ยังมีกัญชาของกลางบางส่วนที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง สารเคมี หรือโลหะหนักในปริมาณสูง ซึ่งหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ สามารถกระทำได้ โดยให้ยื่นความจำนงภายใน 24 พฤศจิกายน 2562 หากพ้นกำหนดเวลา สำนักงาน ป.ป.ส. จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการทำลายของกลางต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เน้นย้ำถึงการผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชาได้รับประโยชน์อย่างปลอดภัยสูงสุด

ขอบคุณภาพข่าวจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย(สภท.54 ปี)

เดชา    อุ่นขาว     รายงาน

Related posts