#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ขอเชิญกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์”ศาลเจ้าพ่อสำเร็จ โรงเจไท้เอ็กตั๊ว” อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ขอเชิญกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์”ศาลเจ้าพ่อสำเร็จ
โรงเจไท้เอ็กตั๊ว” อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันหยุดสุดสัปดาห์ ว่างเว้นจากการทำงาน ขอเชิญกราบไหว้ขอพร เจ้าพ่อสำเร็จ ที่ตั้งอยู่ในโรงเจไท้เอ็กตั๊ว พร้อมกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งศาลเจ้าเก่าแก่แห่งนี้
หลายท่านมาบนบานขอพรให้สำเร็จเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภเงินทอง
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเรื่องอื่นๆ ตามความเชื่อ

หากได้เดินทางมากราบขอพรแล้ว จะมีชัย ชนะอุปสรรคทุกประการ จนเป็นที่กล่าวขานกันต่อๆไปว่า หากชีวิตติดขัดไม่สมหวังเรื่องใดๆสุดแท้แต่ มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน”โรงเจไท้เอ็กตั๊ว” กลับไปก็จะสบายใจ เรื่องร้ายกลายเป็นดี ตลอดทั้งทางโรงเจไท้เอ็กตั๊ว

ยังเปิดห้องพักให้ผู้ปฏิบัติธรรมมาถือศีลกินเจ มากกว่า 60 ห้องฟรี อีกด้วย
จึงขอเชิญชวนท่านผู้เลื่อมใสศรัทธาใน”เจ้าพ่อสำเร็จ เจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอู” หากท่านว่างเว้นจากการทำงาน หรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจ เชิญเดินทางมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโรงเจไท้เอ็กตั๊ว (ตั้งอยู่ใกล้วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร) ริมคลองดำเนินสะดวก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นี้ได้ ซึ่งการเดินทางก็ไม่ไกล
ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 50 กิโลเมตร เท่านั้นและท่านยังสามารถมาเลือกซื้อผลไม้ จากเกษตรกรชาวสวนบ้านแพ้ว ได้โดยตรง อาหารการกิน ของซื้อของฝากมากมาย ขอเชิญชวนให้ท่านมาขอพร พร้อมเยี่ยมชมในช่วงวันหยุดพักผ่อน
หรือวันที่ท่านสะดวกได้ตลอดเวลา…

เดชา   อุ่นขาว    รายงาน

Related posts