##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล “Best Employers Thailand 2019” สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 จากบริษัท คินเซนทริค

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล “Best Employers Thailand 2019” สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 จากบริษัท คินเซนทริค

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” (Best Employer Thailand 2019) ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยมี ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท คินเซนทริค (Kincentric) ให้เกียรติมามอบรางวัล ณ เอไอเอ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย บริษัท คินเซนทริค (Kincentric) หรือที่เดิมรู้จักกันในชื่อบริษัทเอออน บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ร่วมด้วยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเชิดชูศักยภาพอันเป็นเลิศของเอไอเอ ประเทศไทย ในด้านการบริหารบุคลากร อันประกอบด้วยการที่องค์กรสนับสนุนให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง พร้อมทั้งมีศักยภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม จนก้าวสู่การเป็นองค์กรในดวงใจที่พนักงานอยากเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของเอไอเอ ประเทศไทย เรามีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” (Best Employers Thailand 2019) จากการตัดสินโดยบริษัทคินเซนทริค และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นว่า เอไอเอ ประเทศไทย เป็นองค์กรที่จุดประกายให้พนักงานมีความมุ่งมั่นอย่างแข็งแกร่งและผลักดันศักยภาพของพนักงานได้อย่างเป็นเลิศ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเดินหน้าพัฒนาผลประกอบการทางธุรกิจด้วยการบริหารบุคลากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งบริหารธุรกิจโดยคำนึงถึงความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 81 ปีของการดำเนินธุรกิจ เอไอเอ ประเทศไทย เรายึดมั่นในความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านอยู่เสมอ ตลอดจนมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ และความสำเร็จในครั้งนี้ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราคือองค์กรชั้นนำที่พรั่งพร้อมไปด้วยบุคลากรระดับหัวกะทิในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเอไอเอ ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากรอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรมาโดยตลอดอีกด้วย”

ทั้งนี้ รางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” (Best Employer Thailand 2019) ถือเป็นรางวัลอันน่าภูมิใจสูงสุดของพนักงานและตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย ทุกคน และเป็นเครื่องสะท้อนถึงการประกอบธุรกิจที่ยึดมั่นตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

##เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts